Gönderen Konu: Kardiyoloji - Slaytlar - Ders Notu  (Okunma sayısı 4413 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı İlker

 • Yönetici
 • Hipokrat
 • *
 • İleti: 8897
 • Karma: 116
 • Cinsiyet: Bay
 • Görev: Asistan
 • Sınıf: Mezun
Kardiyoloji - Slaytlar - Ders Notu
« : 09 Ekim 2010, 23:25:20 »
Kardiyovasküler hastalık artış sebepleri: Uzun yaşam, sigara, sedanter yaşam, yüksek kalori, stres.

KV risk faktörleri: Sigara, dislipidemi, HT, DM, şişmanlık-genetik-yaş-cinsiyet.

Metabolik sendrom tanısı: Bel çevresi erkek>94cm, kadın>80cm, TG>150mg/dl, HDL<40mg/dl, TA>130/85mmHg-açlık glukoz>100mg/dl.

Ateroskleroz tanısı: İntravasküler US, koroner anjiyografi, MR, BT.

Kararlı plak sonuçları: Asemptomatik, sessiz iskemi, stabil angina.

Kararsız plak sonuçları: Anstabil angina, ST elevasyonlu MI, ani kardiyak ölüm.

---

KVS bulguları: Hiperlipoproteinemi: Ksantelesma, ksantom, korneal arkus-çomak parmak.

Kardiyak muayene içeriği: Nabız, TA, boyun veni, periferik nabız, kalp.

Periferik nabızlar: Karotis, brakiyal, ulnar, radyal, femoral-popliteal-posterior tibyal-dorsalis pedis.

Nabız çeşitleri: Corrigan (basınç yüksek, AY), bisferiyens (iki titreşim, KMP), alternans (basınç değişken, KKY)-bigeminus (çift başlı, AY)-paradoksik (inspiratuvar sistolik düşüş>10 mmHg, konstriktif perikardit)-parvus et tardus (yavaş ve geç, AD).

Ankle/brakiyal indeks periferik arter hastalıklarının tanısında kullanılır.

İnternal juguler ven özellikleri: Yavaş, iyi palpe edilemez, kolay gözlenir, iki vuru, dik geçer.

JVP <9cm H2O dalgaları: a: RA sistol, x: RV sistol, v: RA doluşu, y: RV diyastol.

JVP bulguları: AF: a kaybolur, TY: v dominant, tamponat: x>y, konstriksiyon: x<y.

Kalp muayenesi pozisyonları: 30 derece yatarken, sol lateral dekübitis, öne eğilirken.

Kalp odakları: Aort: Sağ 2. İKA, pulmoner: sol 2. İKA, triküspit: sol alt sternal kenar, mitral: sol 4-5. İKA.

Üfürüm özellikleri: Sistolik, diyastolik, kreşento, dekreşento, plato-yer-yayılım-şiddet.

Üfürüm 1. derece: duyulmaz, 2: hafif, 3: orta, 4: trill, 5: stetoskopun bir kısmı değmediğinde duyulur-6: stetoskop değmeden duyulur.

S1 apekste duyulur.

S1 şiddetlenmesi: MS, S1 belirsizleşmesi: MY, S1 çiftleşmesi: RBBB.

S2 sabit çiftleşme: ASD, S2 paradoks çiftleşme: LBBB.

MVP'de midsistolik klik ve geç sistolik üfürüm olur.

Opening snap: MS, S3: MY, S4: AS.

Erken sistolik üfürüm: Küçük VSD, midsistolik: AS, geç sistolik: MVP, pansistolik: MY.

Erken diyastolik üfürüm: AY, mid: MD, late: MD.

Duroziel ritmi: MD, S1 sert, OS, DR (rulman), PRÜ (presistolik).

Kontinü üfürüm: PDA.

---

EKG, kasılma gücü ve KKY hakkında bilgi vermez.

EKG'de elektroda yaklaşan dalga (+), uzaklaşan (-) dir.

Kalbin inferioru (RİA): d1, d3, aVF-septal: V1, V2-anterior (LAD): V3, V4-lateral (sirkumfleks): V5, V6.

EKG elekrotları: Sağ kol kırmızı, sol kol sarı, sol bacak yeşil, sağ bacak siyah.

EKG elektrotları: V1: Sağ 4. İKA, V2: sol 4. İKA, V3: 5. kosta-V4: 6. kosta midklaviküler-V5: 6. kosta midaxiller-V6: V4 ile V5 arası.

2 büyük kare: 1V, 1 büyük kare: 0.20 sn.

Sinüs ritmi: P olmalı, PP aralıkları aynı, PR< 0.20sn (5 küçük kare), nabız: 60-100/dk.

Nabız: 1500/küçük kare RR, 300/büyük kare. Aks: -30, +110.

Aks için d1, aVF'ye bakılır.

Normal aks: d1 (+), aVF (+)-sağ: d1 (-), aVF (+)-sol: d1 (+), aVF (-), belirsiz: d1 (-), aVF (-).

Sağ aks sebepleri: Çocuk, uzun ince kişiler, sağ ventrikül HT, anterolateral MI, sol posterior hemiblok-PE-ASD-VSD.

P (-) ise dekstrokardi olabilir.

Sol aks sebepleri: Sol anterior hemiblok, MI, amfizem, hiperkalemi, WPW.

P dalgası için d2 ve V1'e bakılır. d1, d2, V2-6: (+) aVR: (-). Süre< 0.12 (3 küçük kare), yükseklik < 2.5 mm.

PR intervali < 5 küçük kare.

QRS > 0.10 sn. : dal bloğu.

R < 27 mm.

QRS düşük voltajlıysa kardiyak tamponat, KOAH olabilir.

T: d1, d2, V2, V6: (+), aVR: (-).

QT intervali > 0.43 : Sol ventrikül HT, ilaçlar, MI, miyokardit, hipokalemi.

AF: P yok, testere dişi, RR aralıkları farklı.

MI: ST yüksekliği, deep Q, T (-).

---

KVS tanı yöntemleri: Biyokimya, EKG, tele, efor EKG, holter EKG-holter TA-tilt table-eko-sintigrafi-BT-MR-anjiyo-intravasküler US.

KVS biyokimya testleri: Troponin T, I, hs CRP, BNP.

ST çeşitleri: Normal, horizontal, down sloping.

ST çökmesi sebepleri: KAH, AS, HT, KMP, WPW.

SVT'de QRS'ler korunmuş, p sivrileşmesi vardır.

Efor EKG kontrendikasyonları: AMİ, UAP, aritmi, perikardit, AV blok-AS.

WPW'de kısa PR vardır.

AF'de p yoktur, QRS araları eşit değildir.

Holter EKG endikasyonları: Senkop, MI, aritmi, kalp pili.

Holter TA endikasyonları: HT, beyaz gömlek.

Ekoda mavi renk regürjitasyonu gösterir.

Stres EKO'sunda dobutamin kullanılır.

Sintigrafi sonuçları: Reversibl (iskemi), irreversibl (nekroz).

BT endikasyonları: Kalp, koroner a., kalsiyum.

KA endikasyonları: Angina pektoris, AMİ.

KA komplikasyonları: Kanama, hematom, anevrizma, emboli, VF-alerji.

---

KAH sebepleri: Ateroskleroz, arterit, SLE, emboli, enfektif endokardit-amiloidoz-aort diseksiyonu-tx.

KAH risk faktörleri: Genetik, DM, sigara, HT, hiperlipidemi-sedanter yaşam-obezite-östrojen eksikliği-OKS-alkol-stres-homosistein.

KAH çeşitleri: Ölüm, stabil anjina, sessiz miyokart iskemisi, AMI, unstabil anjina-aritmi-AV blok-KKY.

Stabil anjina semptomları: Retrosternal, ulnar, alt çene, sırt ve epigastriumda ağrı-egzersizle artar-baskı şeklinde-1 - 5 dk.-nitratla geçer.

Stabil anjina bulguları: ST çökmesi, T sivrileşmesi, negatifleşmesi, anormal Q, sintigrafide fiks defekt-EKO-anjiyo.

Stabil anjinada anjiyo endikasyonları: MI, dal bloğu, aort anevrizması, aritmi, pilot.

Stabil anjina tedavisi: Nitrat, B bloker, amlodipin, diltiazem, PTCA-CABG.

---

KAH eş değerleri: PAH, AAA, semptomatik karotit arter hastalığı, DM.

Risk faktörü parametreleri: Yaş, total kolesterol, sigara, HDL, TA.

Optimal LDL<100mg/dl, TK<200, HDL<40, TG<150.

TG>500 ise akut pankreatit olabilir.

LDL düşüren diyen: Lif, stanol.

Metabolik sendrom tanısı: Bel çevresi>94, 80, TG>150mg/dl, HDL<40, TA>130/85, AKŞ>110mg/dl.

Non HDL = LDL, VLDL, İDL.

---

Hiperlipidemi tedavisi: Kolestipol, niasin, rosuvastatin, fenofibrat, ezetimib.

Safra asidi sekestranları kontrendikasyonları: Disbetalipoproteinemi, bilyer obstrüksiyon, TG>200.

Niasin kontrendikasyonları: Kronik kc hastalığı, ağır gut, DM, hiperürisemi, peptik ülser.

Statin yan etkileri: Miyopati, KC enzimi yükselmesi.

Fibrat kontrendikasyonları: Ağır böbrek, KC hastalığı.

---

Taşiaritmiler: AVNRT, AVRT, AT, AF, A. flatter-VT-VF-V. flatter.

Aritmi semptomları: Çarpıntı, göğüs ağrısı, hâlsizlik, bayılma, dispne-boyunda dolgunluk.

AVNRT bulguları: Düzenli dar QRS<120 ms., nabız>100/dk.

AVRT bulguları: Kısa PR<2.5 küçük kare, delta dalgası.

SVT tedavisi: Karotis sinüs masajı, valsalva, buzlu su, adenozin, verapamil-metoprolol-kardiyoversiyon-propafenon-ablasyon.

AF bulguları: P yol, QRS aralıkları düzensiz.

AF sebepleri: HT, KKY, kapak hastalıkları, perikardit, hipertiroidi-alkol.

AF çeşitleri: Paroksismal, persistan, permanent.

A. flatter bulgusu: Testere görünümü.

A. flatter sebepleri: KKY, pulmoner hastalık, PHT, kapak hastalığı, ASD.

AF tedavisi: Digoksin, B bloker, Ca blokeri, kardiyoversiyon, amiodaron, ablasyon-warfarin.

AF'de warfarin endikasyonları: Yaş>75, HT, DM, KKY, tromboemboli öyküsü.

VT bulguları: Düzenli geniş QRS>120ms., nabız>100/dk.

VT sebepleri: KAH, KMP, MY, AY, Fallot-uzun QT-ilaç-Mg, K düşüklüğü.

V. flatter: Sürekli monoformik VT, nabız>260/dk.

VF bulguları: Nabız>300/dk, düzensiz QRS.

VT tedavisi: Kardiyoversiyon, amiodaron.

Kardiyoversiyonda elektrik R dalgasının üzerine senkron edilir.

---

KKY tipleri: LV disfonksiyonu, kompanse, dekompanse, refrakter.

KKY tedavisi: ACEİ, diüretik, tuzu azalt, sigarayı bırak, obezite tedavisi-digoksin-dopamin-ARB-B bloker-spirinolakton.

KKY sebepleri: İskemik KAH, KMP, kapak hastalığı, HT, alkol-viral-postpartum-amiloidoz.

KKY risk faktörleri: HT, enfeksiyon, anemi, AMI, aritmi-diyet-DM-hipertiroidi.

KKY semptomları/bulguları: Dispne, ödem, hâlsizlik, öksürük, ortopne-boyun venlerinde dolgunluk-raller-kardiyomegali-S3 gallop-hepatojuguler reflü-hepatomegali-taşikardi.

NYHA KKY sınıflaması: 1: Fiziksel kısıtlılık yok, 2: Hafif fiziksel kısıtlılık, 3: Belirgin fiziksel kısıtlılık, 4: İstirahatte dispne, çarpıntı, yorgunluk, anjina.

KKY ayırıcı tanısı: Akciğer hastalığı, renal, hepatik hastalık, anemi.

KKY tanısı: Tele, PA akciğer, SFT, hemogram, EKG-EKO.

---

PHT sebepleri: İdiyopatik, genetik, hormonal, portal HT, sistemik HT.

PHT semptomları: Egzersiz dispnesi, çabuk yorulma, senkop, hâlsizlik, anjina-Reynaud-siyanoz-ortopne.

PHT tanısı: EKG, tele, SFT, EKO, BT.

PHT tedavisi: Antikoagülan, diüretik, Ca blokeri, bosentan, atriyal septostomi-akciğer kalp tx.

---

MS sebepleri: ARA, SLE, amiloidoz, masif anüler kalsifikasyon, hipoplastik mitral kapak.

MS'i taklit edenler: Miksoma, trombüs, LA'de membran, bunlarda üfürüm pozisyonla yer değiştirir.

MS'te orifis balık ağzı gibi olur.

MS'teki değişiklikler: Pulmoner ödem, dispne, PHT, sağ VHT, sağ kalp yetmezliği.

MS semptomları: Efor dispnesi, egzersiz toleransı, anjina, çarpıntı, hemoptizi-akciğer ödemi-ses kısıklığı (Ortner sendromu)-hepatomegali-asit-ödem.

MS bulguları: Pembe yanak, mor dudak (facies mitrale), 1. ses şiddetli, OS, diyastolik rulman-presistolik üfürüm(duroziez ritmi)-boyunda venöz dolgunluk-raller.

S1'in şiddetlendiği durumlar: MS, TS, yüksek debili kalp hastalıkları, PR kısalması.

S1'in şiddetinin azaldığı durumlar: Kalsifik, fibrotik kapakçık, MY, LV disfonksiyonu.

Presistolik üfürümün duyulmadığı durumlar: Düşük debi, AF, kalsifik, fibrotik kapakçıklar.

MS tanısı: d2'de büyük, geniş, çentikli P-V1'de  P mitrale-telede mitralizasyon, Kerley B, kelebek-EKO.

MS komplikasyonları: AF, a. flatter, emboli, PHT, kalp yetmezliği-enfektif endokardit-aort kapak hastalığı-MY-TS-ASD (Lutembacher).

MS ayırıcı tanısı: İleri MY, TS, AY, PHT, ASD-PDA-AS-KMP-sol atriyal miksoma-ARA.

MS prognostik faktörler: Mitral kapak darlık derecesi, PHT, düşük kalp debisi, AF, a. flatter-emboli-ateş-anemi-gebelik.

MS tedavisi: Diüretik, warfarin, diltiazem, penisilin, balon valvotomi-EKO skoru>8, MY, LA'de trombüs cerrahi.

MY sebepleri: MVP, ARA, enfektif endokardit, SLE, metisergid.

MY semptomları/bulguları: Ortopne, paroksismal nokturnal dispne, hâlsizlik, MVP'de sistol ortası klik ve geç sistolik üfürüm.

MY tanısı: P mitrale, sol aks, telede kardiyomegali, EKO'da mitral kapak kalsifik, kateter.

MY komplikasyonları: Tromboemboli, AF, akciğer ödemi, sağ kalp yetmezliği, PHT.

MY ayırıcı tanısı: TY, VSD, İHSS (idiyopatik hipertrofik subaortik stenoz), MVP.

MY tedavisi: EF<60, LVSSç>45mm cerrahi.

TS sebepleri: Romatizmal valvulitis, doğumsal, karsinoit tm, SLE.

TS semptomları: Hâlsizlik, çabuk yorulma, hepatomegali, boyunda venöz dolgunluk, middiyastolik thrill.

TS tanısı: D2-3, aVF, V1-2'de sivri P>3mm, PR uzun, EKO'da RA dilate.

TS ayırıcı tanısı: PHT, RVHT, pulmoner valvüler darlık, MS, ASD-TY.

TS tedavisi: Enfektif endokardit profilaksisi, açık valvotomi, balon, protez.

TY bulgusu: Sol alt sternumda üfürüm (Carvello).

Pulmoner darlıkta telede pulmoner vaskülarizasyon azalmıştır.

PY bulgusu: Sol üst sternumda erken diyastolik emici üfürüm (Graham Stell).

AS sebepleri: Hiperlipidemi, RA, Paget, enfektif endokardit.

AS semptomları/bulguları: Anjina, senkop, sol kalp yetmezliği, aritmi, efor sırasında çarpıntı-dispne-aort alanında kreşendo dekreşendo tarzında sistolik üfürüm-palpasyonda thrill-A2 gecikir.

AS tanısı: LVHT, AV blok, EKO, kateter.

AS komplikasyonları: Ölüm, emboli, hemolitik anemi, AV blok, endokardit-sol kalp yetmezliği.

AS tedavisi: Kapak replasmanı.

Sol ventrikülü en fazla büyüten patoloji AY'dir.

AY bulguları: Corrigan nabız, femoral-brakiyal>40mmHg, aort alanında midsistolik üfürüm, sol sternumda emici diyastolik üfürüm, middiyastolik üfürüm (Austin Flint).

AY tanısı: V5-6'da yüksek T, tele, EKO, kateter.

AY tedavisi: Asendan aort>55mm cerrahi.

---

Konjenital kalp hastalıkları semptomları: Efor intoleransı, morarma, çarpıntı, anjina, kalp yetmezliği-çömelme-bayılma-çomak parmak.

En sık görülen konjenital defekt biküspit aort kapağı.

Aort koarktasyonunda bacak-kol>20mmHg ise girişim yapılır.

En sık şantlı ASD'dir.

ASD bulguları: S2 çiftleşmesi, pulmoner alanda kreşendo dekreşendo tarzında sistolik üfürüm, sağ ventrikül alanında middiyastolik üfürüm, OS.

ASD'de Qp/Qs>1.5 ise tedavi edilir.

PDA'da 1-2. İKA'da sürekli üfürüm (Gibson) olur.

---

Geçici pacemaker endikasyonları: Geçici bradikardi, SVT, kalp yetmezliği.

Geçici pacemaker teknikleri: Femoral ven, brakiyal ven, subklavyen ven, eksternal göğüs duvarı.

Kalıcı pacemaker endikasyonları: 3. derece AV blok, semptomatik 2. derece AV blok, semptomatik sinüzal bradikardi, semptomatik hasta sinüs sendromu, semptomatik hipersensitif karotis sendromu-kalp yetmezliği-antitaşikardik-defibrilatör.

Kalıcı pacemaker teknikleri: Perkütan subklavyen ven, diseksiyonla sefalik ven, cerrahi.

Kalıcı pacemaker tipleri: Tek odacıklı (VVI, AAI), iki odacıklı (DDD), hız cevaplı, çok odacıklı, ICD.

İki odacıklı pacemaker endikasyonları: Genç hastalar, düşük EF, aritmi, İHSS.

Hız yanıtlı pacemaker endikasyonları: Efor yapan, genç.

Multiside pacemaker endikasyonları: KKY, düşük EF, sol dal bloğunda QRS>16milisaniye.

Kalıcı pacemaker komplikasyonları: Pnömohemotoraks, hematom, enfeksiyon, endokardit.

---

Senkop sebepleri: Vazovagal senkop, AS, serebrovasküler, ortostatik, kısa PR-dal bloğu-AV blok-ST T değişiklikleri-ventriküler aritmi-uzun QT-sinüzal bradikardi.

Vazovagal senkop tetikleyicileri: Ağrı, enjeksiyon, kan, uzun süre ayakta kalmak, fazla sıcak, dehidratasyon.

Senkop tanısı: EKG, EKO, egzersiz testi, tilt table, event recorder.

Vazovagal senkop tedavisi: Atenolol, metoprolol, midodrin, tilt training.

---

HT tanısı: 2 farklı zamanda 3 kez <140/90mmHg, holter, EKO, EKG.

HT komplikasyonları: İnme, KAH, KKY, BY.

HT sebepleri: Tuz, obezite, insülin rezistansı, genetik, düşük doğum ağırlığı-KBY-renal arter stenozu-Feo-primer aldosteronizm-Cushing-ilaç-aort koarktasyonu-OSAS-hipertiroidi.

HT tedavisi: Zayıflama, sigaranın bırakılması, egzersiz, tuz kısıtlaması, ACEİ-ARB-BB-diüretik-Ca bloker-Na nitroprussit.

---

Gebelikte kalp hastalığı semptomları: Dispne, ortopne, palpitasyon, baş dönmesi, senkop.

Gebelikte kalp hastalığı bulguları: Taşikardi, dolgun nabız, ektopik vuru, periferik ödem, juguler venöz dolgunluk.

Gebelikte kalp hastalıkları: PHT, siyanotik kalp hastalığı, İHSS, Marfan, MS-AS-aort koarktasyonu-ASD-VSD-PDA.

Marfan aort>4cm ise gebe kalmasın.

MS'te MVA<1.5cm ise gebe kalmasın.

Gebede endokardit profilaksisi: Protez kapak, geçirilmiş endokardit, siyanotik kalp hastalığı, pulmoner şant.

Preeklampsi: >20hf., proteinüri.

---

Max nabız: 220-yaş.

Egzersizde olması gereken nabız: %60 (max nabız - istirahat nabzı) + istirahat nabzı.

---

B blokerler: Propranolol (dideral) 20-40 mg.-metoprolol (beloc) tabl. 25-50-100 mg., amp. 5mg.-atenolol (tensinor) tabl. 50-100mg.-bisoprolol (concor) tabl. 5-10 mg.-karvedilol (dilatrend) tabl. 3.125-6.25-12.5-25 mg.-nebivolol (vasoven) tabl. 5 mg-sotalol (davob) tabl. 80 mg.

Ca blokerleri: amlodipin (norvasc) tabl. 5-10mg.-nifedipin (adalat) 10-30-60mg.-verapamil (isoptin) tabl. 80-120-240mg., amp. 5mg-diltiazem (diltizem) tabl. 30-60-90-120mg., amp. 25mg.

Nitratlar: isosorbid mononitrat (monoket) tabl. 20-.40mg.-nitrogliserin SL (nitrolingual) pump spray 0.4mg.

ACEİ'lar: Kaptopril (kaptoril), tabl. 25-50mg.-enalapril (enapril) tabl. 10-20mg.

ARB'ler: valsartan (brovan) tabl. 80-160-320mg., (codrovan, +12.5-25mg. HCTZ)-losartan (cozaar) tabl. 50-100mg. (hyzaar).

Diüretikler: HCTZ 25mg. + spironolakton 25 mg. (aldaktazid) tabl.-furosemid (lasix, desal) tabl. 40mg., amp. 20mg.

Antiaritmikler: Kinidin-propafenone (rytmonom) tabl. 150-300mg., amp. 70mg.-amiodaron (cordanone) tabl. 200mg., amp. 150mg.

Digital: digoxin tabl. 0.25mg., amp. 0.5mg.

Statinler: Simvastatin (zovatin) 10-20-60mg.-atorvastatin (lipitor) 10-20-40-80mg.-rosuvastatin (crestor) 10-20-40mg.

Fibratlar: fenofibrat (lipofen SR) 250mg.

Ezetimibe (ezetrol) tabl. 10 mg.

---

KAH'ta değiştirilemeyen risk faktörleri: Genetik, yaş, cinsiyet.

KAH'ta değiştirilen risk faktörleri: Dislipidemi, obezite, HT, sigara, DM-sedanter yaşam.

KAH varsa hedef LDL<100mg/dl, yoksa <130mg/dl, yüksek risk<76mg/dl.

---

Miyokardit sebepleri: Coxsackie B, bakteri, ARA, sülfonamit, kokain.

Viral miyokardit risk faktörleri: Genetik, hipoksi, alkol, radyasyon, kortikosteroit-ağır egzersiz-taşikardi.

Miyokardit semptomları/bulguları: KKY, AMİ, aritmi, blok, senkop-ödem-hâlsizlik-çarpıntı-anjina-takipne-S3 (+).

Miyokardit tanısı: EKG'de sinüs taşikardisi, EKO, MR, lökositoz, troponin artışı-ESR-CRP-CK-biyopsi.

Miyokardit tedavisi: İstirahat, ribavirin, kortikosteroit, diüretik, ACEİ.

---

Enfektif endokardit riski taşıyanlar: Uyuşturucu kullananlar, protez kapak, kapak hastalığı, AİDS, kolon kanseri.

Uyuşturucu kullananlarda en sık staf. aureus, strep. viridans endokardit yapar.

İE semptomları/bulguları: Ateş, üfürüm, KKY, emboli, splinter hemoraji (tırnak yatağında)-Osler nodülleri(pulpada)-Janeway lezyonları (avuçiçi ve ayak tabanında hemorajik lezyon)-artrit-splenomegali-Roth lekesi (retinada hemoraji).

Endokardit tanısı: Kültür, ESR, CRP, EKO, apse.

Endokardit tedavisi: Vankomisin, gentamisin, cerrahi.

Endokardit profilaksisi yapılanlar: Protez kapak, geçirilmiş İE, pulmoner şant, PDA, VSD-ASD-HTKMP.

Endokardit profilaksisi: Yukarıdan girişim: 3 saat önce 3 gr amoksisilin, 6 saat sonra 1.5 gr amoksisilin-aşağıdan: İV yukarıdan, 30 dk. önce İV 80 mg gentamisin.

---

Perikart efüzyonu semptomları/bulguları: Disfaji, öksürük, dispne, bulantı, kalp sesleri derinden gelir.

Perikart efüzyonu tanısı: Tele, EKG'de elektriksel alternans (QRS'ler farklı).

Perikart tamponadı sebepleri: Kanser, virüs, Mİ, tbc.

Perikart tamponadı bulguları: Hipotansiyon, taşikardi, sessiz kalp (Becks triadı), jugüler venöz dolgunluk, pulsus paradoksus (inspiryumda sistolün 10mmHg'den fazla düşmesi).

Perikart tamponadı tanısı: Tele, EKG, EKO, perikardiyosentez.

Perikart tamponadı tedavisi: Perikardiyosentez (ksifoidin solundan).

Perikardit semptomları/bulguları: Öne eğilince azalan, inspiryumla artan göğüs ağrısı, frotman.

Perikardit tanısı: EKG'de PR depresyonu, tele, EKO.

Konstriktif perikardit tedavisi: Perikardiyektomi.

---

EKG mekanik olayları, KKY'yi göstermez.

EKG'de 1 büyük kare 1V, 1 küçük kare 0.04sn'dir.

EKG inceleme sırası: İsim, tarih, saat, kalibrasyon, kalite-P-her P'den sonra QRS-nabız-dalgalar.

Kalibrasyon: 1V ve 25mm/sn.

EKG'de parazit sebepleri: Alternatif akım, tremor, kasılma.

Sinüs ritmi: Normal P. Ektopik ritm: Sinüs dışındaki ritmler.

EKG'de nabız: 300/büyük kare, 1500/küçük kare.

Normal dalgalar: P<0.12sn, <2.5mm (2.5 küçük kare)-Q<0.04sn, <1/4R-QRS: 0.06-0.10sn-PR: 0.12-0.20sn-QT<0.44sn (bayan), <0.39sn (erkek).

LAHT bulgusu: V1'de P'nin negatif kısmı büyür, D2'de P mitrale.

RAHT bulgusu: V1'de P'nin pozitif kısmı büyür, D2'de P pulmonale.

AV blok çeşitleri: 1. derece AV blok, 2. derece AV blok (tip 1 (Wenckebach), tip 2, 2:1), 3. derece (total) AV blok.

1. derece AV blok: Her P'den sonra QRS, PR>0.20sn.

2. derece AV blok tip 1 (Wenckebach): Normal PR, PR>0.20sn, yanıtsız P.

2. derece AV blok tip 2: PR sabit, yanıtsız P.

2. derece AV blok 2:1 : PR sabit, 1 P yanıtlı, 1 P yanıtsız.

3. derece (tam) AV blok: P ile QRS arasında ilişki yok, P QRS'ten hızlı.

Preeksitasyonda delta dalgası olur.

Sol ventrikül HT: V5R (veya V6R) + V1S>35mm, VAT (ventrikül aktivasyon time) uzar, sol aks.

Sağ ventrikül HT:V1'de R artar, VAT uzar, sağ aks.

Dal blokları: d1, V1, V5-6, QRS>0.12sn, aks değişikliği.

Sol ön hemiblok: QRS 0.11-0.12, sol aks, d2, d3, aVF'de S>R.

Sol arka hemiblok: QRS 0.11-0.12, sağ aks, d1, aVL'de S>R.

AMİ: t negatif (iskemi), ST değişikliği (injury), patolojik Q (nekroz).

ST yüksekliği sebepleri: KAH, perikardit, Brugada.

Akut perikarditte S dalgası olabilir.

---

KMP çeşitleri: Dilate, hipertrofik, restriktif.

En sık dilate KMP görülür.

Dilate KMP sebepleri: Gebelik, genetik, HT, alkol, DM-tiamin eksikliği-taşiaritmiler-otoimmün hastalıklar-viral miyokardit.

Dilate KMP semptomları/bulguları: Çarpıntı, dispne, ortopne, akciğer ödemi, periferik ödem-hepatomegali-jugüler venöz dolgunluk-taşikardi-pansistolik üfürüm (MY)-S2 çiftleşmesi-bazallerde raller.

Dilate KMP tanısı: EKG'de aritmi, psödoenfarktüs, telede kardiyomegali, EKO'da biventriküler dilatasyon, global hipokinezi-EF düşüklüğü.

Dilate KMP tedavisi: Diüretik, ACEİ, metoprolol, amiodaron, ICD-tx.

HTKMP'de intraventriküler gradient ve sistolik anterior motion (SAM) olur.

HTKMP semptomları/bulguları: Anjina, senkop, efor dispnesi, hâlsizlik, çarpıntı-ejeksiyon üfürümü-thrill-S4.

HTKMP tanısı: EKG'de psödoinfarktüs, AF, VT, EKO'da septum/arka duvar>1.5.

HTKMP komplikasyonları: AF, ölüm, KKY.

HTKMP tedavisi: 120mg/gün propranolol, verapamil, amiodaron, septal ablasyon, miyoktemi-pacemaker.

Restriktif KMP sebepleri: Skleroderma, amiloidoz, hemokromatozis, glikojen depo hastalıkları, endomiyokardiyal fibrozis-radyasyon.

Restriktif KMP semptomları/bulguları: Periferik ödem, asit, sağ kalp yetmezliği, AF, jugüler venöz dolgunluk.

Restriktif KMP tanısı: EKG, EKO, kateterizasyonda diyastol sonu basınç>10mmHg, karekök işareti.

Restriktif KMP konstriktif perikarditle karışabilir.

---

KAH eş değerleri: PAH, AAA, semptomatik karotis hastalığı, DM, KAH riski>%20.

KAH risk faktörleri: Yaş, total kolesterol, sigara, HDL, TA.

Normal LDL<100mg, HDL>40, total kolesterol<200, TG<150.

Hiperlipidemi tedavisi: Lifler, campesterol, stigmesterol, B sitosterol, stanoller.

Hiperlipidemi risk faktörleri: Sigara, HT>140/90mmHG, HDL<40mg/dl, 1. derece erkek akraba öyküsü<55 yaş, kadın öyküsü<65 yaş-yaş erkek>45-yaş kadın>55.

KAH'ta LDL hedefi<70, TYD>100, ilaç>100- >2 RF'de hedef<130, TYD>130, ilaç> %10-20 ise 130, <%10 ise 160- 0-1 RF'de hedef <160, TYD>160, ilaç>190.

TYD: Doymuş yağ< %7 TK, kolesterol<200mg/gün, 2g/gün stanol, 30g/gün lif, zayıflama-egzersiz.

Metabolik sendrom tanısı: Bel çevresi erkek>102, kadın>88, TG>150, HDL erkek<40, kadın<50-TA>130/85-AKŞ>110.

Non HDL TG>200 ise kullanılır, LDL hedeflerinin 30mg üzeridir.

Non HDL= VLDL + İDL + LDL.

---

SAS'ın etkileri: LDL'yi %30 düşürür, HDL'yi %5 arttırır.

SAS yan etkileri: Konstipasyon, ilaç emiliminde azalma. Kontrendikasyonları: Disbetalipoproteinemi (TG>400), bilyer obstrüksiyon, göreceli: TG>200.

SAS'lar: Kolestiramin, kolestipol, kolesevalam.

Niacin etkileri: LDL'yi %25 azaltır, HDL'yi %35 arttırır, TG'yi %50 azaltır.

Niasin yan etkileri: Flushing, hiperglisemi, hiperürisemi, bulantı, hepatotoksisite. Kontrendikasyonları: KC hastalığı, gut, göreceli: DM, hiperürisemi, peptik ülser.

Statin etkileri: LDL'yi %55 azaltır, HDL'yi %15 arttırır, TG'yi %30 azaltır.

Statin yan etkileri: Miyopati, hepatotoksik. Kontrendikasyon: KC hastalığı.

Statinler: Lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin, fluvastatin, simvastatin.

Fibrat etkileri: LDL'yi %20 düşürür (hiperTG'lilerde yükseltebilir), HDL'yi %20 arttırır, TG'yi %50 azaltır.

Fibrat yan etkileri: Dispepsi, safra taşı, miyopati. Kontrendikasyon: Böbrek, KC hastalığı.

Fibrat çeşitleri: Gemfibrozil, fenofibrat, klofibrat.

Ezetimib LDL'yi %18 düşürür. Yan etkileri: Baş ağrısı, karın ağrısı, diyare.

---

Koroner arterler: LAD, circumflex, RCA.

STEMİ tanısı: Ağrı, ST elevasyonu, troponin artışı, T sivrileşmesi veya negatifleşmesi, patolojik Q>0.04sn, >1/4R.

Göğüs ağrısı sebepleri: AS, AY, PS, acil HT, HTOKMP-perikardit-miyokardit-MVP-PE-aort diseksiyonu.

STEMİ'da lümen tıkalı, NSTEMİ'da açıktır.

Proksimal LAD tıkanıklığı: Yaygın ön yüz Mİ-orta LAD: anteroseptal-distal LAD: apikal-sirkumfleks: Lateral, inferolateral-sağ koroner: inferior-diyagonal, optus marginalis: anterolateral, lateral.

Wellens sendromu: Sol ana koroner, proksimal LAD lezyonu.

ST yükselmesi sebepleri: Varyasyon, perikardit, Brugada, LVH, LBBB.

Psödoinfarktüs sebepleri: WPW, HTKMP, LVH, LBBB, pnömotoraks.

STEMİ genelde sabah olur.

AMİ tedavisi: 4-8mg morfin, trombolitik, aspirin, PCİ, klopidogrel-CABG.

Trombolitik kontrendikasyonları: İntrakranyal hemoraji, serebral vasküler lezyon, malign intrakranyal neoplazi, inme, aort diseksiyonu-kanama diyatezi-kapalı kafa travması.

Fibrinolitik tedavi başarılıysa: ST rezolüsyonu, reperfüzyon aritmisi, göğüs ağrısı geçer.

AMİ komplikasyonları: Kardiyak rüptür, papiller kas rüptürü, VSD.

---

NSTEMİ tedavisi: Antiiskemik: B bloker, nitrat, Ca bloker-antitrombin: heparin, LMWH-aspirin-klopidegral.

AMİ komplikasyonları: KKY, rüptür, anevrizma, papiller kas rüptürü, VSD.

CPR 30 kalp masajı, 2 solunum yapılır.

Çevrimdışı drsrcn

 • Dr.
 • *
 • İleti: 15
 • Karma: 4
 • Cinsiyet: Bay
 • Sınıf: 4
Ynt: Kardiyoloji - Slaytlar - Ders Notu
« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2011, 11:32:22 »
birşey danışacağım.kardiyoya çalışabileceğimiz bir kaynak var mı.tus kitapları ders programında anlatılan herşeyi içermiyor.ege kardiyo kitabı var mı varsa nasıl?

Çevrimdışı İlker

 • Yönetici
 • Hipokrat
 • *
 • İleti: 8897
 • Karma: 116
 • Cinsiyet: Bay
 • Görev: Asistan
 • Sınıf: Mezun
Ynt: Kardiyoloji - Slaytlar - Ders Notu
« Yanıtla #2 : 27 Eylül 2011, 18:11:34 »
birşey danışacağım.kardiyoya çalışabileceğimiz bir kaynak var mı.tus kitapları ders programında anlatılan herşeyi içermiyor.ege kardiyo kitabı var mı varsa nasıl?


Slaytlar ve Atika'nın notu var. Ege Kardiyoloji kitabını hatırlamıyorum. Yok herhâlde.

Çevrimdışı Kılıç

 • Ord. Prof. Dr.
 • ******
 • İleti: 1080
 • Karma: 22
 • Cinsiyet: Bayan
 • Sınıf: Asistan Dr.
Ynt: Kardiyoloji - Slaytlar - Ders Notu
« Yanıtla #3 : 27 Eylül 2011, 20:29:54 »
bende abladan kalma var bi tane ama hiç faydalanmadım,zaten kardioda bir sürü yeni ilaç bulundu o kitaptan sonra,tavsiye etmem o yüzden.dubin ekg oku mutlaka.

Çevrimdışı drsrcn

 • Dr.
 • *
 • İleti: 15
 • Karma: 4
 • Cinsiyet: Bay
 • Sınıf: 4
Ynt: Kardiyoloji - Slaytlar - Ders Notu
« Yanıtla #4 : 03 Ekim 2011, 19:10:49 »
teşekkür ederim ben de dubin okuyorum zaten.dersanemin kaynağından çalışıyorum en azından tus için 1 tekrar olur diye

Çevrimdışı drsrcn

 • Dr.
 • *
 • İleti: 15
 • Karma: 4
 • Cinsiyet: Bay
 • Sınıf: 4
Ynt: Kardiyoloji - Slaytlar - Ders Notu
« Yanıtla #5 : 05 Ekim 2011, 20:20:47 »
bu arada mehdi zoghi nasıldır.çok iyiydi klinikte ama sözlüsü hakkında en ufak birşey duymadım.